Rozhodčí – Wojciech Burski (PL)

Cannbera z Černého Slezska – třída pracovní – V1,CWC

Titulem získaným na této výstavě Cannberka splnila podmínky pro přiznání titulu ŠAMPION POLSKA 🙂

Za fotky z výstavy posíláme velké díky do Polska – do CHS BLUEVALLEY.